Гомельскі аблвыканкам. Афiцыйны партал

Адрес облисполкома

Адрас: 246050, Гомель, пр. Леніна, 2

Каледжы

Спіс сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў Гомельскай вобласці

Назва ýстановы адукацыi

Адрас

Прозвішча, імя, імя па бацьку дырэктара

Установа адукацыi «Гомельскi дзяржаýны аýтамеханiчны каледж»

246018, г.Гомель,

пр. Касманаýтаý, 19

8 (0232) 56 26 88, 56 15 88

Казлоý

Генадзь Васiльевiч

Установа адукацыi «Гомельскi дзяржаýны машынабудаýнiчы каледж»

246027, г. Гомель,

вул. Аб’яздная, 2

8 (0232) 50 13 69

Корхаý

Дзмітрый Мікалаевіч

Установа адукацыi «Мазырскi дзяржаýны палiтэхнiчны каледж»

247760, г. Мазыр,

вул. Катлаýца, 23

8 (0236) 24 29 00, 24 29 02

Дашкевіч

Сяргей Мікалаевіч

Установа адукацыi «Светлагорскi дзяржаýны iндустрыяльны каледж»

247434, г.Светлагорск, вул.Шашэйная, 10

8 (02342) 5 52 51, 3 10 23

Яхнавец

Мiкалай Мiкалаевiч

Установа адукацыi «Буда-Кашалеýскi дзяржаýны аграрна-тэхнiчны каледж»

247351, г. Буда-Кашалёва,

вул.Лаýрыновiча, 1

8 (02336) 7 50 64, 7 64 00

Яшчук

Мiкалай Васiльевiч

Установа адукацыi «Гомельскi дзяржаýны аграрна-эканамiчны каледж»

246050, г. Гомель,

вул. Пралятарская, 39

8 (0232) 34 12 33, 32 00 06

Сяроý

Вадзiм Уладзiмiравiч

Установа адукацыi «Чырвонабярэжскi дзяржаýны аграрны каледж»

247236, аг. Чырвоны Бераг Жлобiнскага раёна,

вул. Iсаева, 16

8 (02334) 4 21 38, 4 21 72 

Мазок

Аляксей Іванавіч

Установа адукацыi «Палескi дзяржаýны аграрны каледж iмя У. Ф. Мiцкевiча»

247710, г. Калiнкавiчы, вул. Мiра, 1

8 (02345) 3 10 81, 3 07 69

Комчанка

Сцяпан Iванавiч

Установа адукацыi «Рэчыцкi дзяржаýны аграрны каледж»

247487, г. Рэчыца,

вул. Савецкая, 192

8 (02340) 3 81 15, 3 87 47   

Юрэвiч

Вiктар Васiльевiч

Установа адукацыi «Гомельскi дзяржаýны педагагiчны каледж iм. Л.С. Выгоцкага»

246050, г. Гомель,

вул. Пралятарская, 69

8 (0232) 26 41 77

Казiмiрава  

Ірына Раманаýна

Установа адукацыi «Лоеýскi дзяржаýны педагагiчны каледж»

247095, г.п.Лоеý,

вул.Шавялёва, 92

8 (02347) 4 22 71, 4 04 98

Каляда

Раiса Васiльеýна

Установа адукацыi «Рэчыцкi дзяржаýны педагагiчны каледж»

247500, г.Рэчыца, вул.Дастаеýскага,33,

8 (02340) 6 02 30, 9 91 50

Ягорава

Людмiла Анатольеýна

Установа адукацыi «Рагачоýскi дзяржаýны педагагiчны каледж»

247673, г.Рагачоý,

вул. Цымермана, 20

8 (02339) 4 68 05, 4 84 36

Казначэева

Алена Аляксандраýна